Počet položek: 0 0,00 €

Obchodní podmínky

Vlastníkem obchodu na doméně KUPaOPRAV.com je společnost:


GREENWICH MERIDIAN s. r. o.
Slevacska 752/36, 198 00 Prague 9
The Czech Republic
Company ID: 02853281 VAT ID: CZ02853281

Parametry prodeje

Obchod je nastaven tak, aby byl okamžitě schopen přijmout objednávku pro běžný prodej koncovému zákazníkovi. Není třeba nikam psát, ani volat - můžete rovnou vybírat zboží a objednávat. Potřebný díl dostanete tak rychle, tak je to jen možné. Pokud nemáte jistotu, že je to správný díl, kontaktujte nás - poradíme. Vždy uvádějte modelové, produktové nebo výrobní číslo spotřebiče, pro který díl potřebujete.


OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Zboží je nutno objednat přímo na našich internetových stránkách. 

Po vložení zboží do košíku vyberte prosím zemi určení a vyplňte fakturační a dodací adresu.

 

CENY ZBOŽÍ

Veškeré ceny uváděné v e-shopu jsou konečné. Pokud plánujete nakoupit 10 a více kusů od 1 položky, požádejte nás o individuální cenu:

support@buyandrepair.com

Jediná měna, ve které lze objednávku odeslat jsou EURA (€).

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží, které máme skladem, expedujeme zpravidla během 1 pracovního dne od potvrzení objednávky, obecně platí, že objednávky doručené do 12 hodin pracovního dne se expedují v tento den.
V případě, že je zboží v daný okamžik vyprodáno a musí se objednat v zahraničí, dodací lhůta se pohybuje od 1 do 2 týdnů. V případě, že zboží není u dodavatele dostupné, zákazník je bez zbytečného odkladu informován.

Odmítne-li Kupující objednané Zboží převzít nebo se zásilka obsahující Zboží z jiných důvodů vrátí zpět odesílateli, Kupující uhradí Prodávajícímu veškeré náklady, které mu vznikly (včetně nákladů vzniklých Prodávajícímu v souvislosti s odesláním zboží na adresu uvedenou Kupujícím a nákladů na zaslání zboží zpět).

 

DOPRAVA A PLATBA

Vyzvednutí na jednom z mnoha set výdejních míst Zásilkovna - Z-Point nabízíme za 2,20  €, platba kartou ihned při objednání je zdarma.

Doručení zboží poštou do 2 - 5 pracovních dnů je za 6,90 €, platba kartou ihned při objednání je zdarma.

Doručení přepravní službou DPD do 2 - 5 pracovních dnů je od 7,70 €, platba kartou ihned při objednání je zdarma.

Doručení přepravní službou GLS do 2 - 5 pracovních dnů je od 5,40 €, platba kartou ihned při objednání je zdarma.

Objednávky v hodnotě vyšší, než 200 € lze objednat s dopravou ZDARMA.

Informace o termínech doručení zboží, které je skladem naleznete zde.

STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze stornovat telefonicky nebo e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Nepoužité zboží můžete vrátit na adresu našeho skladu v Benátkách nad Jizerou, náklady na zaslání zboží nese zákazník.

Do balíčku vložte nejméně následující informace:

a) číslo objednávky

b) požadavek na refundaci nebo výměnu zboží za jinou položku

c) číslo účtu pro zaslání peněz

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 24 měsíců.

V případě zjištění, že dodané zboží má vadu, postupujte dle příslušných ustanovení platného Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Pokud zboží nevykazuje žádné mechanické poškození nebo závadu v důsledku chybného zapojení bude ve lhůtě do 6 měsíců od data zakoupení vyměněno nebo vrácena jeho kupní cena bez dalšího posuzování důvodu závady. Ve lhůtě mezi 7. a 24. měsícem od data zakoupení bude postupováno 3 možnými způsoby:
a) zboží bude vyměněno nebo vrácena kupní cena zboží pokud se jedná o závadu obvyklou
b) bude vrácena částka ve výši 10-50% ceny zboží, pokud se jedná o závadu neobvyklou nebo bude existovat způsob, kterým bylo možné závadě předejít
c) reklamace bude zamítnuta, pokud dojde k neprofesionálnímu způsobu montáže zboží nebo nevhodném používání spotřebiče, ve kterém byl díl použit zákazníkem, bez ohledu na to jestli měl konečný spotřebitel či technik dostatek informací k tomu, aby závadě předešel 

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) upřesňují parametry nákupu v internetovém obchodě kupaoprav.com mezi společností GREENWICH MERIDIAN s.r.o., Slevacska 752/36, 198 00 Praha 9, IČ: 02853281, DIČ / VAT IČ: CZ02853281 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery a zákazníky (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Definice

  1. Prodávající

Prodávajícím  je společnost GREENWICH MERIDIAN s.r.o.

Příjemcem plateb inkasovaných tímto obchodem prostřednictvím platebního portálu GoPay / OmniPay je společnost GREENWICH MERIDIAN s.r.o.

  1. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena všeobecným obchodním podmínkám.

  1. Spotřebitelská Smlouva

Pojmem Spotřebitelská smlouva se rozumí smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Souhlasím s podmínkami a závazně objednávám) dává najevo, že si je vědom všech skutečností, uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Parametry zacházení s Vašimi osobními údaji jsou uvedeny v samostatném ujednání (GDPR).

  1. Objednávka a uzavření Smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, popř. telefonicky. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou Kupujícího spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 3 let ode dne jejího podpisu.

  1. Cena a platba

Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 14 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Platba kartou po dokončení objednávky

       6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 30 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny nebo přijetí objednávky s platbou při převzetí. Pokud není termín dodání zřejmý z informací v detailu zboží, může zákazník požádat mailem o jeho upřesnění. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

Uloženka

Zásilkovna

GLS

DPD

Česká pošta

Slovenská pošta

a další

V případě realizace kupní smlouvy na zboží v hodnotě nad 200 € nese náklady na dopravu Prodávající. 

  1. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců. Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

  1. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

A případě vady odstranitelné:

a.)    právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady opravou

b.)    právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c.)    v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

V případě vady opakované a neodstranitelné:

a.)    právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

b.)    právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci

c.)    právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách. Reklamace se nevztahují na případy: vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof

      9. Odstoupení od kupní smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

Vrácení zboží v zákonné lhůtě

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu v zákonné 14-ti denní lhůtě hradí náklady na poštovné pro zaslání zboží zpět Prodávajícímu Kupující. Vracené zboží musí být nepoužité, čisté a v původním obalu.

Prodávající po přijetí vráceného zboží od Kupujícího zboží zkontroluje a mohou nastat následující situace:

a) Kupující vrací Prodávajícímu všechno objednané zboží a to nenese žádné známky opotřebení a je v původním neporušeném obalu

Prodávající vrátí Kupujícímu celou částku za zakoupené zboží a dále je povinen vrátit Kupujícímu nejnižší cenu dopravy, kterou pro doručení svého zboží aktuálně nabízí, pokud kupující prokáže, že zboží (náhradní díly vybrané dle specifických parametrů, které má kupující k dispozici) vybral nevhodně na základě nepravdivých nebo zkreslených informací, které od prodávajícího získal.

b) Kupující vrací Prodávajícímu jen část objednaného zboží a to nenese žádné známky opotřebení a je v původním neporušeném obalu

Prodávající vrátí Kupujícímu celou částku za zaslané zboží

c) Kupující vrací Prodávajícímu všechno nebo část objednaného zboží a to nese známky opotřebení

Prodávající podle povahy a stavu zboží rozhodne, zda je možné produkty opět nabídnout zákazníkům jako nové a bezvadné. Jednotlivé kusy zkontroluje a přezkouší a podle výsledku testu:

- uhradí Kupujícímu cenu vráceného zboží, ale odečte poplatek za uvedení produktu do původního stavu ve výši 10-50% z původní ceny (dle náročnosti této činnosti), nejméně však 50,- Kč

- zamítne vrácení peněžních prostředků Kupujícímu, pokud je zboží dále nepoužitelné, Kupující může požádat o zaslání použitého zboží zpět na svou adresu za poplatek 100 Kč

Položky, které jsou speciálně upravené pro potřeby zákazníka nebo je nemožné či nákladné je přezkoušet (elektronické moduly) nelze refundovat.

Maximální délka lhůty pro vyřízení všech administrativních záležitostí dle bodu a) a b) je 14 dní od doručení vráceného zboží Prodávajícímu.

Maximální délka lhůty pro dořešení vrácení zboží dle bodu c) je 30 dní, ale pokud je vyžadována externí expertíza, která zjistí stav vráceného zboží může být i delší. 

Lhůty nezačnou běžet doručením zboží Prodávajícímu, pokud zásilka neobsahuje alespoň tyto základní údaje:

a) požadavek Kupujícího na vrácení peněz

b) číslo kupního dokladu a jméno kupujícího

c) číslo účtu, kam úhradu zaslat

Zásilku se zbožím pro vrácení ve 14-ti denní lhůtě je nutné adresovat do skladu v Benátkách nad Jizerou.

  1. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praze.. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 24.5.2015 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších. 

Důležité upozornění:

Veškeré činnosti, při kterých je nutné otevřít kryt elektrického spotřebiče, může provádět jen osoba, která má vyhláškou č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice dostatečnou kvalifikaci či způsobilost k provádění oprav na elektrických spotřebičích. Nedodržení této vyhlášky může mít za následek elektrický šok s následkem velmi vážného zranění nebo smrti.

Při nedodržení tohoto nařízení se naše společnost zříká jakékoliv odpovědnosti za důsledky Vašeho jednání.